Apa dan bagaimana memakai alat pelindung diri (APD), serta bagaimana kebiasaan new normal di kehidupan sehari-hari??

Apa dan bagaimana memakai alat pelindung diri (APD), serta bagaimana kebiasaan new normal di kehidupan sehari-hari??